Struktura imovine i članova, 30.09. 2017.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
75.94%
Akcije 9.65%
Novčani računi
14.01%
Investicione nekretnine 0.40%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8