Struktura imovine i članova, 30.09. 2018

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
78.52%
Akcije 11.83%
Novčani računi
8.36%
Investicione jedinice 1.29%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8