Struktura imovine i članova, 30.11. 2018

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
82.36%
Akcije 12.57%
Novčani računi
3.79%
Investicione jedinice 1.28%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8