Struktura imovine i članova, 31.03. 2017.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
65.20%
Akcije 7.93%
Novčani računi
26.44%
Investicione nekretnine 0.43%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 7%
USD 0%
RSD 93%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8