Struktura imovine i članova, 31.03. 2018.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
78.41%
Akcije 11.97%
Novčani računi
9.62%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8