Struktura imovine i članova, 31.05. 2018

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
74.93%
Akcije 12.00%
Novčani računi
11.89%
Investicione jedinice 1.18%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8