Struktura imovine i članova, 31.07. 2017.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
68.39%
Akcije 9.65%
Novčani računi
21.55%
Investicione nekretnine 0.41%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 7%
USD 0%
RSD 93%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8