Struktura imovine i članova, 31.10. 2017.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
80.38%
Akcije 10.00%
Novčani računi
9.62%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8