Struktura imovine i članova, 31.12. 2017.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
82.06%
Akcije 11.94%
Novčani računi
6.00%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8