Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,97% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 185.445 36.152,4
Generali Basic  43.557 9.975,7
Generali Index  4.857 717,1
Raiffaisen Future 26.530 4.264,8
Raiffeisen Euro Future 2.549 108,2
DDOR Garant Ekvilibrio 55.356 5.477,1
DDOR Garant Štednja 16.079 796,3
Dunav 84.401 14.813,1

Izvor: Statistički Aneks NBS za decembar 2017. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8