Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 41% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 183.553 32.790,1
Delta Generali Basic  43.147 9.020,8
Delta Generali Index  4.672 531,1
Raiffaisen Future 22.518 3.848,9
Raiffeisen Euro Future 1.488 34,8
DDOR Garant Ekvilibrio 60.048 5.247,3
DDOR Garant Štednja 15.587 658,6
Dunav 83.672 13.448,7

Izvor: Statistički Aneks NBS za decembar 2016. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8