Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,84% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 186.769 37.098,3
Generali Basic  43.603 10.252,0
Generali Index  4.856 761,6
Raiffaisen Future 27.092 4.392,2
Raiffeisen Euro Future 2.701 111,8
DDOR Garant Ekvilibrio 55.079 5.577,7
DDOR Garant Štednja 16.313 851,7
Dunav 84.908 15.151,2

Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2018. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8