Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,95% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 185.173 33.378,27
Delta Generali Basic  43.205 9.165,20
Delta Generali Index  4.798 570,40
Raiffaisen Future 23.682 3.890,40
Raiffeisen Euro Future 1.796 68,80
DDOR Garant Ekvilibrio 59.917 5.324,20
DDOR Garant Štednja 15.780 690,40
Dunav 83.778 13.669,00

Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2017. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8