Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,31% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 188.840 39.096,2
Generali Basic  43.672 10.949,4
Generali Index  4.888 855,5
Raiffaisen Future 28.654 4.698,8
Raiffeisen Euro Future 3.066 138,5
DDOR Garant Ekvilibrio 54.564 5.752,0
DDOR Garant Štednja 17.156 941,3
Dunav 84.919

15.760,7

Izvor: Statistički Aneks NBS za septembar 2018. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8