Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,58% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 187.341 38.068,3
Generali Basic  43.545 10.604,7
Generali Index  4.869 812,8
Raiffaisen Future 27.474 4.539,5
Raiffeisen Euro Future 2.827 128,4
DDOR Garant Ekvilibrio 54.757 5.640,4
DDOR Garant Štednja 16.991 894,8
Dunav 84.857 15.447,7

Izvor: Statistički Aneks NBS za jun 2018. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8