Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,98% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 186.670 34.082,2
Generali Basic  43.365 9.400,9
Generali Index  4.824 601,2
Raiffaisen Future 24.850 4.005,1
Raiffeisen Euro Future 2.145 79,8
DDOR Garant Ekvilibrio 59.549 5.306,0
DDOR Garant Štednja 15.812 723,6
Dunav 83.984 13.965,5

Izvor: Statistički Aneks NBS za jun 2017. *Jedna osoba može biti član više fondova

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8