Vesti

27.01.2016.
Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.2.2016. godine iznosi 5.501 dinara.
6.01.2016.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.01.2015. – 31.12.2015.) iznosi 16,26%, za poslednjih 5 godina (01.01.2011. – 31.12.2015.) iznosi 12,48%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 31.12.2015.) 9,24%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2015. iznosi 12.010.416.928,28 dinara. INFO Telefon 011 3036 360 www.dunavpenzije.com
1.10.2015.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.10.2014. – 30.09.2015.) iznosi 9,20%, za poslednjih 5 godina (01.10.2010. – 30.09.2015.) iznosi 11,20%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.09.2015.) 8,50%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2015. iznosi 10.867.256.172,44 dinara. INFO Telefon 011 3036 360 www.dunavpenzije.com
6.07.2015.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.07.2014. – 30.06.2015.) iznosi 10,67%, za poslednjih 5 godina (01.07.2010. – 30.06.2015.) iznosi 11,32%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.06.2015.) 8,58%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2015. iznosi 10.600.973.126,40 dinara. INFO Telefon 011 3036 360 www.dunavpenzije.com
6.04.2015.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.04.2014. – 31.03.2015.) iznosi 12,64%, za poslednjih 5 godina (01.04.2010. – 31.03.2015.) iznosi 11,36%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 31.03.2015.) 8,56%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2015. iznosi 10,246,819,688.94 dinara. INFO Telefon 011 3036 360 www.dunavpenzije.com
23.03.2015.
Dunav dobrovoljni penzijski fond dostigao je imovinu od 10 milijardi dinara. Zahvaljujući profesionalnom i stučnom odnosu prema članovima, Dunav fond je u poslednje 3 godine duplirao svoju imovinu.
28.01.2015.
Od 1.2.2015. neoporezivi iznos doprinosa u dobrovoljni penzijski fond iznosi 5.420 dinara.
8.01.2015.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.01.2014. – 31.12.2014.) iznosi 11.23%, za poslednjih 5 godina (01.01.2010. – 31.12.2014.) iznosi 11,11%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 31.12.2014.) 8,37%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2014. iznosi 9,819,136,227.88 dinara. INFO Telefon 011 3036 360 www.dunavpenzije.com
9.10.2014.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.10.2013. – 30.09.2014.) iznosi12.94%, za poslednjih 5 godina (01.10.2009. – 30.09.2014.) iznosi 10,93%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.09.2014.) 8,39%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2014. iznosi 9.508.301.879,36 dinara. INFO Telefon 011 3036 360 www.dunavpenzije.com
7.07.2014.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (01.07.2013. – 30.06.2014.) iznosi 10.91%, za poslednjih 5 godina (01.07.2009. – 30.06.2014.) 11,51%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.06.2014.) 8,29%.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8