ПОЈМОВНИК

С обзиром да су изрази који се користе у Проспекту, Уговору о чланству и другој документацији формални и уско везани за област управљања добровољним пензијским фондовима, у овом Појмовнику смо објаснили оне који се најчешће употребљавају.

Друштво за управљање добровољним пензијским фондом (Друштво) је привредно друштво које организује и управља добровољним пензијским фондовима. Опширније

Билтен

Билтен Дунав пензије издаје се два пута годишње у циљу  пружања информација о развоју индустрије добровољних пензијских фондова, представљања кретања на финансијском тржишту и резултата нашег фонда.

Уверени смо да су информације објављене у билтену од користи за анализу нашег рада, шватање функционисања добровољних пензијских фондова и доношење одлуке о учлањењу Дунав добровољни пензијски фонд. Опширније

Вредности

Инвестиционе јединице:
RSD 3.237,45    Графички приказ

Имовине фонда:
23,636 милијарди динара.

Датум: 13.06.2024.

Калкулатор пензија

Помоћу калкулатора пензија можете да израчунате очекиване износе будуће пензије. Израчунајте пензију

ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ ДОПРИНОСА

Пензијски допринос може да се уплати:
 
  • Уплатницом
  • Трајним налогом
  • Електронским путем
  • Административном забраном
 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8