Struktura imovine i članova, 31.03.2019.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
74.02%
Akcije 12.03%
Novčani računi
8.41%
Investicione jedinice 1.21%
Korporativne obveznice 4.33%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8