Struktura imovine i članova, 31.07.2020.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
73.89%
Akcije 15.77%
Depoziti i novčani računi
5.22%
Investicione jedinice 0.96%
Korporativne obveznice 4.16%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 3%
USD 0%
RSD 97%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8