Struktura imovine i članova, 31.10.2020.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
70.57%
Akcije 17.43%
Depoziti i novčani računi
6.79%
Investicione jedinice 1.12%
Korporativne obveznice 4.09%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 3%
USD 0%
RSD 97%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8