Struktura imovine i članova, 31.12. 2018.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice 
81.55%
Akcije 13.38%
Novčani računi
4.12%
Investicione jedinice 0.95%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 6%
USD 0%
RSD 94%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8