Struktura imovine i članova na 30.06.2021.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice RS
73.68%
Akcije 21.67%
Depoziti i novčani računi
4.11 %
Investicione jedinice 0.54%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 3%
USD 0%
RSD 97%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8