Struktura imovine i članova na 31.03.2021.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice RS
74.81%
Akcije 20.00%
Depoziti i novčani računi
3.56%
Investicione jedinice 1.08%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 3%
USD 0%
RSD 97%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8