Struktura imovine i članova na 31.12.2020.

STRUKTURA IMOVINE

Obveznice RS
69.67%
Akcije 19.99%
Depoziti i novčani računi
5.27%
Investicione jedinice 1.09%
Korporativne obveznice 3.98%

 

VALUTNA STRUKTURA

EUR 3%
USD 0%
RSD 97%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8