10 godina rada Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda

25.04.2017.

Dunav dobrovoljni penzijski fond ove godine slavi deset godina uspešnog poslovanja. U protekloj deceniji, Dunav fond je profesionalno i odgovorno gradio tržište dobrovoljnih penzija u zemlji i u velikoj meri doprineo porastu štednje za starost građana. Ta štednja, odnosno imovina fonda, iznosi 13,7 milijardi dinara, što čini 41% tržišnog učešća. U proteklih godinu dana, imovina je porasla za 1,4 milijarde dinara.

Zoran Milivojević, izvršni direktor Dunav društva, najavio je da će 2017. godina, kao godina obeležavanja desetogodišnjice rada, biti u znaku humanitarnih i društveno odgovornih aktivnosti. Naime, svakog meseca, počev od aprila, pet odsto prihoda od ulazne naknade ostvarene u prethodnom mesecu biće donirano u humanitarne i društveno odgovorne svrhe. Pored toga, društvo je tradicionalno i ove godine pomoglo Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu.

Investicioni cilj Dunav fonda jeste realizacija kontinuiranog i stabilnog prinosa i rasta, uz preuzimanje umerenog nivoa rizika i očuvanje sigurnosti akumuliranih sredstava. Ostvareni prinosi pokazuju da Fond u potpunosti ispunjava taj cilj.

Prinosi Dunav fonda:

U prethodnih 12 meseci (1.04.2016. – 31.03.2017.: 5,93%
U prethodnih 5 godina (1.04.2012. – 31.03.2017.): 11,40%
Od osnivanja (2.04.2007. – 31.03.2017.): 8,73%

Od blizu 84.000 članova, najveći broj njih čine zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – 77%, dok individualnih članova ima 23%. U odnosu na početak poslovanja, struktura članova pokazuje znatan rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Odnos muškaraca i žena je konstantan i iznosi 61% prema
39% u korist muškaraca. Prosečna uplata iznosi 4.000 dinara, dok je prosečna starost članova 47 godina. Maloletnih članova je 40, a najmlađi ima sedam meseci. Prosečan iznos na računima članova je 145.000 dinara.

Iz fonda je isplaćeno preko 38.000 jednokratnih isplata u ukupnoj vrednosti od 3,2 milijarde dinara, a redovno se isplaćuje 225 penzija. Prosečna penzija iznosi 14.519 dinara. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je preko 33 milijarde dinara, koliko iznosi štednja za starost više od 183.000 građana.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8