О ДРУШТВУ

Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. (Друштво) добило је дозволе за рад, организовање и управљање добровољним пензијским фондом 8. марта 2007. године, на основу решења Народне банке Србије број 4496 и 4495. Друштво управља Дунав добровољниме пензијским фондом (Фонд).

Информације

Седиште друштва: Кнез Михаилова 10/V, Београд
011 3036 410, 011 3036 420
office@dunavpenzije.com
Матични број друштва: 17411233.

У друштву је запослено 37 професионалаца који раде у 7 продајних места широм земље.

Кастоди банка: ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Трг Слободе 5, Нови Сад

Брокерско дилерско друштво:

Dunav Stockbroker а.д., Коларчева 7/1, Београд
Unicredit Bank Srbija а.д., Јурија Гагарина 12, Нови Београд
Momentum Securities а.д., Футошка 1а, Нови Сад

Ревизорска кућа: ПКФ д.о.о Београд, Палмира Тољатија 5/III, Београд

Лице за заштиту података о личности:

Биљана Владисављевић
011 3036 410
biljana.vladisavljevic@dunavpenzije.com

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Ана Станковић
011 3036 410
ana.stankovic@dunavpenzije.com

Мисија

Уз уважавање и потпуно разумевање потребе наших чланова за финансијски сигурним и достојанственим старењем, ми смо добровољни пензијски фонд који им помаже у мудром и одговорном планирању приватне пензије.

Такође смо партнер послодавцима у њиховим напорима да привуку, развију и мотивишу запослене кроз финансијску подршку у остваривању приватне пензије.

Као водећи добровољни пензијски фонд у Србији, са широком продајном мрежом и одговорним и професионалним инвестирањем поверених средстава, посвећени смо развоју и очувању дугорочних односа са нашим члановима у доприношењу њиховој, и добробити целокупне заједнице.

Оснивач

Оснивач Дунав друштва је Компанија Дунав осигурање, акционарско друштво за послове осиграња, реосигурања, саосигурања и осталих услуга у овој области. Једина кућа на домаћем тржишту регистрована за више од 180 услуга свих врста животних и неживотних осигурања.
Са укупним тржишним учешћем од 27%, развијеном продајном мрежом са 28 главних филијала и око 600 продајних места која омогућавају широку националну покривеност, високим степеном ажурности у решавању штета од 96,4%, Компанија Дунав осигурање је водећа на домаћем тржишту осигурања.

Компанија Дунав осигурање је већински власник предузећа у саставу Дунав групе коју чине:

Схватајући значај корпоративне друштвене одговорности, Дунав осигурање улаже у бројне спортске колективе и појединце, културне, научне и уметничке пројекте.

Више информација можете наћи на адреси:

www.dunav.com

Dobrovoljna penzija je nasledna!

Биографије

Финансијски извештаји

Finansijski izveštaji Fonda

Finansijski izveštaji Društva

Правила пословања

На основу члана 21. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС“, бр. 85/05 и 31/11) и члана 68. став 1. тачка 1. Оснивачког акта, Управни одбор „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. на 75. седници одржаној 28.12.2011. године усвојио је Правила пословања.

Имајући у виду да су, одлуком Надзорног одбора од 22.06.2012., одлуком извршног директора од 10.03.2014. године, и одлукама Надзорног одбора од 29.05.2015. године и 31.01.2020. године, извршене измене и допуне Правила пословања, у наставку је пречишћен текст предметног акта.

Let's figure out how we can improve your business!

Sed sagittis – sapien et turpis laoreet euismod. Integer ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere.