Zašto privatna penzija?

O fondu

Imovina

MILIJARDI DINARA
0 ,4

13,30% RAST IMOVINE
MART 2023./MART 2024.

41,78% TRŽIŠNOG UČEŠĆA

STATISTIČKI ANEKS NBS, MART 2024.

10,45% GODIŠNJA STOPA PRINOSA NA KRAJU 2023.

Članovi

ČLANOVA
0

71% ZAPOSLENIH PREKO POSLODAVACA

29% INDIVIDUALNIH ČLANOVA

Isplate

JEDNOKRATNIH PENZIJA
0

8,9 MILIJARDI DINARA VREDNOST ISPLATA

1.325 PENZIJA SE TRENUTNO ISPLAĆUJE

Dobrovoljna penzija je nasledna

Obezbedite Vašu i budućnost Vaše porodice!

pexels-nataliya-vaitkevich-4452209 (1)

Poslednje vesti

Vesti

Stopa prinosa

Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (30.06.2023. – 30.06.2024.) iznosi 7,58%, za poslednjih 5 godina (30.06.2019. – 30.06.2024.) iznosi 4,87%, a od početka poslovanja

Pročitajte više »

Postanite Član

 

Čestitamo! Ako ste došli na ove strane, to znači da ste:

SVESNI izazova i neizvesnosti finansijske budućnosti.

ODGOVORNI prema sebi i najbližima.

PROAKTIVNI u stavu prema planiranju finansijske sigurnosti.

S obzirom da ste najvažniji deo posla već odradili, a to je donošenje odluke o obezbeđivanju privatne penzije, ostaje onaj tehnički deo učlanjenja u fond, odnosno zaključivanje ugovora o članstvu.

Procedura učlanjenja je jednostavna, samo treba da pratite instrukcije koje slede, ili nas putem online chat-a pitajte sve što vas zanima.

Jednostavni koraci

1. Pažljivo pročitajte Ugovor o članstvu i Prospekt fonda.

2. Ukoliko nemate vremena ili ne možete da dođete kod nas, popunite elektronski formular na ovoj strani i naš predstavnik će Vas u roku od 24 časa kontaktirati.

3. Dođite u Vama najbliže prodajno mesto da potpišete ugovor i dobijete primerak Prospekta fonda. Od dokumenata Vam je potrebna samo lična karta.

4. Ukoliko ste popunili elektronski formular i ostavili podatke, u dogovoru sa našim predstavnikom odredićete vreme i mesto dostave ugovora na potpis.

5. Nakon potpisivanja ugovora možete da izvršite uplatu i to onlajn, putem naloga za uplatu u bankama i poštama, trajnog naloga ili administrativnom zabranom.

6. Po prijemu uplate, uplaćeni iznos umanjen za iznos naknade biće evidentiran na Vašem individualnom računu. Jedinstveno korisničko ime i šifra će Vam biti dostavljeni na adresu koju ste naznačili u ugovoru i putem njih ćete imati stalan i direktan pristup svom individualnom računu u delu ovog sajta pod nazivom Moj račun.

Kontakt

Ukoliko želite da ubrzate proces izrade ugovora o članstvu ili samo želite da Vas kontaktiramo i dodatno Vas informišemo o načinu kako da obezbedite privatnu penziju, molimo Vas da popunite formu.


  * Polja označena zvezdicom su obavezna.

  Let's figure out how we can improve your business!

  Sed sagittis – sapien et turpis laoreet euismod. Integer ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere.

  Najčešća pitanja

  U dobrovoljne penzijske fondove svi su dobrodošli. Član može da postano svako, domaći ili strani državljanin, zaposlen ili nezaposlen. Donja starosna granica ne postoji, a penzija mora da počne da se prima sa navršenih 70 godina.

  Član se postaje potpisivanjem ugovora, a sama procedura je vrlo jednostavna. Za sve detalje nas pozovite ili nam pišite.

  Možete da uplaćujete doprinose za sebe i druga lica za vas bez obzira da li ste sa njima u srodstvu (supružnik, roditelj, bilo ko drugi). Pored toga, vaš poslodavac može za vas da uplaćuje dopunske penzijske doprinose u fond. Bez obzira ko uplaćuje doprinose, vi ste isključivi vlasnik uplaćenih sredstava i privatna penzija je samo vaša.

  Visinu doprinosa određujete sami i možete da je menjate u skladu sa vašim trenutnim finansijskim mogućnostima. Nema potrebe da nas o promeni visine doprinosa obaveštavate (osim u slučaju uplata preko administrativne zabrane kako bismo vam izdali novu) ili potpisujete aneks ugovora. Dovoljno je samo da novi iznos bude veći od minimalnog doprinosa koji iznosi 1.000 dinara.

  Članstvo u fondu je dobrovoljno i ne postoje kaznene odredbe i penali u slučaju da u nekom trenutku ne izvršite jednu ili više uplata. Naprotiv, zadržavate sva prava jer, uplate mogu da budu redovne mesečne, periodične i jednokratne.

  Penzijski doprinos možete da uplatite isključivo bezgotovinski: nalogom za uplatu u banci ili pošti, putem administrativne zabrane, trajnim nalogom ili onlajn.

  Na ovom sajtu imate stalan i direktan pristup svom računu u fondu. Unosom jedinstvenog korisničkog imena i šifre koje dobijete od nas, pristupate svom računu na kojem možete da vidite pregled svojih sredstava – datum i visinu uplata, uplatioca, akumuliranu sumu, broj investicionih jedinica.

  Država je obezbedila poreske olakšice i članovima dobrovoljnih penzijskih fondova i poslodavcima koji uplaćuju dopunske doprinose za svoje zaposlene. Tako su uplate doprinosa građana preko administrativne zabrane (obustavom od zarade) u iznosu do 8.101,00 dinara oslobođene poreza na zarade od 10%.

  Uplate poslodavaca za svoje zaposlene do navedenog neoporezivog iznosa su pored ovog poreza oslobođene i obaveznih socijalnih doprinosa.

  Na ovaj način država je dala podršku razvoju štednje za starost kroz dobrovoljne penzijske fondove.

  Za korišćenje privatne penzije važno je ostvarenje starosnog uslova, odnosno ona može da se prima već sa 58 godina (članovi koji su to postali pre 17. maja 2011. pravo na penziju stiču sa 53 godine). Pre navedene starosne granice, pravo na penziju se ostvaruje isključivo usled trajne nesposobnosti za rad.

  Vaša sredstva, kao deo imovine fonda, investiraju se u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i investicionom politikom fonda s ciljem minimiziranje rizika ukupnog portfelja uz postizanje stabilnih prinosa. Neto prinos koji se na taj način ostvari, u celosti se pripisuje sredstvima članova fonda.

  Visina penzije zavisi od dužine članstva u fondu, visine uplata, ostvarenog prinosa od investiranja i izabranog načina primanja. Očekivanu visinu penzije možete da izračunate pomoću kalkulatora penzije.

  Kada napunite 58 godina (odnosno 53 u slučaju članova koji su to postali pre 17. maja 2011.) možete da izaberete da:

  • jednokratno povučete do 30% akumuliranih sredstava
  • primate penziju u određenom trajanju (najkraće godinu dana)
  • primate doživotnu penziju
  • kombinujete ove načine korišćenja penzije

  Da. Istovremeno možete da budete član više fondova, kao što u okviru jednog fonda možete da imate više ugovora.

  Naravno. U svakom trenutku možete da prenesete svoja sredstva iz jednog fonda u drugi.

  Da, s obzirom da je penzija nasledna. Nju nasleđuje osoba koju je član u ugovoru o članstvu naznačio kao korisnika, a ukoliko to nije izričito uradio, primenjuju se odredbe zakona o nasleđivanju.

  Društvo je pravno lice, dok fond nema status pravnog lica već ga čini imovina u koju je štednja članova investirana. Imovina fonda je razdvojena od imovine društva koje njim upravlja i ne može da bude predmet prinudne naplate, zaloge i hipoteke, niti može da bude uključena u stečajnu ili likvidacionu masu društva.

  Narodna banka Srbije kontroliše rad fondova i društava koja njima upravljaju.