Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,83% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 195.676 41,640.5
Generali Basic  45.711 11,686.6
Generali Index  4.886 915.2
Raiffaisen Future 31.872 4,955.3
Raiffeisen Euro Future 3.609 174.3
DDOR Garant Ekvilibrio 54.235 5,825.7
DDOR Garant Štednja 18.405 1,082.0
Dunav 86.277

17,001.4

Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2019. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8