Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 38,91% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 203.039 45,144.4
Generali Basic  47.215 12,981.0
Generali Index  4.999 1,167.7
Raiffaisen Future 35.394 5,698.3
Raiffeisen Euro Future 4.546 254.7
DDOR Garant Ekvilibrio 53.240 6,040.5
DDOR Garant Štednja 19.697 1,438.5
Dunav 87.365

17,563.8

Izvor: Statistički Aneks NBS za jun 2020. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8