Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,27% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 197.525 42,071.5
Generali Basic  45.892 11,988.0
Generali Index  4.876 957.5
Raiffaisen Future 33.197 5,057.5
Raiffeisen Euro Future 3.991 209.3
DDOR Garant Ekvilibrio 53.738 5,779.5
DDOR Garant Štednja 18.794 1,136.1
Dunav 86.352

16,943.7

Izvor: Statistički Aneks NBS za jun 2019. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8