Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,31% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 192.295 40,185.0
Generali Basic  45.367 11,301.6
Generali Index  4.903 878.1
Raiffaisen Future 30.280 4,855.5
Raiffeisen Euro Future 3.328 157.4
DDOR Garant Ekvilibrio 54.435 5,774.9
DDOR Garant Štednja 17.924 1,020.0
Dunav 84.821

16,197.5

Izvor: Statistički Aneks NBS za decembar 2018. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8