Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 39,26% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 204.969 47,018.2
Generali Basic  47.346 13,477.0
Generali Index  5.006 1,220.6
Raiffaisen Future 35.556 5,876.6
Raiffeisen Euro Future 4.630 290.2
DDOR Garant Ekvilibrio 52.881 6,143.3
DDOR Garant Štednja 20.095 1,551.3
Dunav 88.491

18,459.3

Izvor: Statistički Aneks NBS za decembar 2020. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8