Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 39,20% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 206.830 48,203.6
Generali Basic  46.257 13,714.8
Generali Index  5.022 1,279.0
Raiffaisen Future 37.834 6,108.5
Raiffeisen Euro Future 5.234 324.9
DDOR Garant Ekvilibrio 52.654 6,214.4
DDOR Garant Štednja 20.698 1,665.9
Dunav 88.491

18,896.0

Izvor: Statistički Aneks NBS za jun 2021. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8