Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 39,23% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 209.019 48,804.8
Generali Basic  47.368 13,848.0
Generali Index  5.043 1,292.5
Raiffaisen Future 38.443 6,189.7
Raiffeisen Euro Future 5.415 357.1
DDOR Garant Ekvilibrio 52.632 6,234.1
DDOR Garant Štednja 20.944 1,735.8
Dunav 89.630

19,147.6

Izvor: Statistički Aneks NBS za septembar 2021. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8