Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 38,92% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 202.918 44,646.0
Generali Basic  47.003 12,829.2
Generali Index  4.993 1,143.3
Raiffaisen Future 35.343 5,590.3
Raiffeisen Euro Future 4.517 241.2
DDOR Garant Ekvilibrio 53.381 6,068.8
DDOR Garant Štednja 19.531 1,395.1
Dunav 87.644

17,378.2

Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2020. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8