Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 39,81% tržišnog učešća.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 201.587 45,245.5
Generali Basic  46.535 13,075.8
Generali Index  4.966 1,095.6
Raiffaisen Future 35.064 5,459.9
Raiffeisen Euro Future 4.464 225.0
DDOR Garant Ekvilibrio 53.517 6,050.3
DDOR Garant Štednja 19.287 1,328.4
Dunav 87.195

18,010.5

Izvor: Statistički Aneks NBS za decembar 2019. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8