Osnivač

Jedini osnivač društva je Kompanija Dunav osiguranje, najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa tradicijom dugom 140 godina. Sedište Kompanije je u Beogradu, ulica Makedonska br. 4.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, jedina je kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja.

Više od 80 vrsta imovinskih, životnih i obaveznih osiguranja zaključuje se u preko 600 prodajnih mesta širom Srbije.

Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, korišćenje elektronske opreme u svim fazama pripreme i realizacije osiguranja, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije - brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji Dunav osiguranje vodeću poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

Kompanija Dunav osiguranje je većinski vlasnik preduzeća u sastavu Dunav grupe koju čine:

 

Shvatajući značaj korporativne društvene odgovornosti, Dunav osiguranje ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte.

Više informacija možete naći na adresi:
www.dunav.com

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8