Članstvo preko poslodavca

ČLANSTVO UZ ILI PREKO POSLODAVCA

Pored individualnog članstva u fondu na osnovu ličnih uplata, zaposleni mogu buduću penziju da steknu ili uvećaju i tako što će poslodavac uplaćivati doprinose na njihov individualni račun. U našem fondu 60% članova upravo su zaposleni u čiju korist poslodavci, pored obaveznih doprinosa u PIO fond, uplaćuju i doprinose za privatnu penziju. Višestruki su razlozi kojim se poslodavci rukovode prilikom donošenja odluke da na ovaj način podrže zaposlene, a najvažniji su:

  • Poreske olakšice: uplate penzijskih doprinosa od strane poslodavca do 8.101,00 dinara po zaposlenom oslobođene su plaćanja poreza na zarade, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
  Trošak Zarada Penzijski doprinos
1 Neto iznos 8.101,00 8.101,00
2 Bruto iznos I (neto/0,701) 11.556,35 -
3 Doprinosi na teret zaposlenog 19,9% (2)x19,9% 2.299,71  
4 Porez na zarade 10% (2)x10% 1.155,64  
5 Doprinosi na teret poslodavca 15,15% (2)x15,15% 1.750,79  
6 Bruto II iznos  (2+5) 13.307,14 8.101,00
7 Dodatni trošak (6-1) u % 64,27% 0%

 

  • Društveno odgovorno poslovanje: poslodavac sprovodi moderan i efikasan socijalni program u organizaciji, pokazujući brigu o najznačajnijem segmentu poslovanja - zaposlenima. Zaposleni su rasterećeni brige o, ne samo svojoj, već i finansijskoj budućnosti svoje porodice.
  • Konkurentnost poslodavca: obezbeđujući svojim zaposlenima dodatni izvor prihoda u starosti, poslodavci istovremeno postaju konkurentniji na tržištu rada za nove kadrove, a obezbeđuju motivisanost i lojalnost postojećih.
  • Različiti modaliteti uplate: uplate mogu biti u apsolutnom iznosu ili procentu od zarade, a menadžment je u mogućnosti da pojedine grupe zaposlenih dodatno nagradi kroz uplatu kvalitetnijih doprinosa.

UGOVOR O PENZIJSKOM PLANU -  Preuzmite pravilnik

Zaključuju poslodavac i Dunav društvo. Da bi se penzijski plan organizovao, potrebno je da poslodavac kao organizator plana:

  1. donese odluku o organizovanju penzijskog plana
  2. zaključi ugovor o penzijskom planu sa društvom
  3. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike izda saglasnost na ugovor o penzijskom planu.

Poslodavac je u obavezi da svim zaposlenima  ponudi jednake uslove za članstvo u penzijskom planu, a drugim penzijskim planom može da obuhvati određene grupe zaposlenih pod specifičnim uslovima. Zaposleni može da odbije članstvo koje ni u kom slučaju ne može biti uslov za zapošljavanje ili članstvo u sindikatu ili udruženju. Član penzijskog plana istovremeno je i član fonda, a ukoliko mu prestane radni odnos kod poslodavcca, u mogućnosti je da ostane član fonda ili prenese individualni račun u drugi fond.

Poslodavac je dužan da svakog zaposlenog obavesti:

  • o uslovima penzijskog plana
  • o dobijanju saglasnosti Ministarstva na ugovor u penzijskom planu
  • o prestanku njegovog članstva u penzijskom planu.

Takođe, poslodavac je dužan da obavesti društvo o prestanku radnog odnosa odnosno smrti zaposlenog/člana penzijskog plana. Ukoliko poslodavac namerava da raspusti penzijski plan, o tome obaveštava članove, društvo i ministarstvo, najmanje tri meseca pre planiranog raspuštanja.

UGOVOR O ČLANSTVU S OBVEZNIKOM UPLATE

Zaključuju zaposleni i Dunav društvo, a poslodavac se javlja kao uplatilac doprinosa. U ovom slučaju procedura je znatno pojednostavljena u odnosu na zaključenje ugovora o penzijskom planu.

Bez obzira za koji se ugovor poslodavac odluči, uživa iste poreske olakšice, dok su članovi fonda uvek zaposleni, uplate se vrše na njihove individualne račune i oni su isključivi vlasnici uplaćenih sredstava.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8