Pitanja i odgovori

Šta se dešava ukoliko preskočim ratu?

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da uplatite doprinos, to ni u kom delu ne umanjuje Vaša prava i ni na koji način ne utiče na Vaše članstvo u fondu koje je dobrovoljno, pa samim tim ne postoje prinudni načini naplate. Nastavićete da uplaćujete kada budete imali mogućnosti, a to može da bude redovno mesečno, periodično i jednokratno.

Da li uvek moram da uplaćujem iznos iz ugovora ili uplate mogu da bude različite?

Izabrani iznos možete da menjate neograničen broj puta bez potrebe da nas o tome obaveštavate (osim u slučaju uplata preko administrativne zabrane kako bismo vam izdali novu) ili potpisujete aneks ugovora. Dovoljno je samo da novi iznos bude veći od minimalnog doprinosa koji iznosi 1.000 dinara.

Kako uplaćujem novac?

Doprinos možete da uplatite isključivo bezgotovinski: nalogom za uplatu u banci ili pošti, putem administrativne zabrane, trajnim nalogom ili on line.

Da li imam neke poreske olakšice?

Država je obezbedila poreske olakšice i članovima dobrovoljnih penzijskih fondova i poslodavcima koji uplaćuju dopunske doprinose za svoje zaposlene. Tako su građani koji uplate u fond vrše preko administrativne zabrane (obustavom od zarade) u iznosu do 8.101,00 dinara oslobođeni poreza na zarade koji iznosi 10%. Poslodavci su za uplate do istog iznosa pored ovog poreza oslobođeni i obaveznih socijalnih doprinosa.

Na ovaj način upravo je država dala podršku razvoju štednje za starost kroz dobrovoljne penzijske fondove.

Poslodavac mi uplaćuje doprinose u Vaš fond. Šta se dešava ako promenim posao?

S obzirom da ste isključivi vlasnik novca na Vašem računu, promena posla podrazumeva logičan prestanak uplata sada već bivšeg poslodavca, ali bez ikakvog uticaja na već izvršene uplate. To znači da isključivo Vi odlučujete o daljim koracima u vezi sa uplaćenim novcem.

Da li mogu da budem član više fondova?

Da. Istovremeno možete da budete član više fondova, kao što u okviru jednog fonda možete da imate više ugovora.

Da li mogu da promenim fond?

Naravno. U svakom trenutku možete da promenite fond i izaberete neki drugi.

Koliko dugo treba da uplaćujem doprinose da bih ostvario pravo na penziju?

Za korišćenje privatne penzije važno je ostvarenje starosnog uslova, odnosno ona može da se prima već sa 58 godina (članovi koji su to postali pre 17. maja 2011. pravo na penziju stiču sa 53 godine). Pre navedene starosne granice, pravo na penziju se ostvaruje isključivo usled trajne nesposobnosti za rad.

Kolika će mi penzija biti?

Visina penzije zavisi od dužine članstva, visine uplata, ostvarenog prinosa od investiranja i izabranog načina primanja. Na naslovnoj strani ove internet prezentacije pomoću kalkulatora penzija možete da izračunate očekivane iznose penzije.

Ako mi se nešto desi, da li moja deca dobijaju penziju?

Da, s obzirom da je penzija nasledna. Nju nasleđuje osoba koju je član u ugovoru o članstvu naznačio kao korisnika, a ukoliko to nije izričito uradio, primenjuju se odredbe zakona o nasleđivanju.

 
Kada i kako mogu da koristim novac iz fonda?

Po navršenju 58 godina ("stari" članovi sa 53) možete da izaberete da:

• jednokratno povučete do 30% akumuliranih sredstava
• primate penziju u određenom trajanju (najkraće godinu dana)
• primate doživotnu penziju
• kombinujete ove načine korišćenja penzije

Gde mogu da vidim kako fond investira?

Detaljan način investiranja Vam je dostupan u Prospektu fonda i Statistčikom aneksu Narodne banke Srbije dostupnom na www.nbs.rs

Ko kontroliše vaš rad?

Narodna banka Srbije zadužena je za kontrolu rada društava i fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8