Saznajte više o Dunav fondu

Odlazak u penziju se nekada doživljavao kao zasluženi odmor, prilika da se nadoknadi propušteno i posveti ljudima i aktivnostima za koje ranije nije bilo vremena.

Međutim, globalne demografske promene koje podrazumevaju smanjen natalitet i duži životni vek zahtevaju reformu penzijskog sistema sa ciljem da na dug rok bude održiv. Reforma, između ostalog, znači povećavanje starosne granice za odlazak u državnu penziju. S druge strane,  dobrovoljni penzijski fondovi su način dopune prihoda u starosti.  

Prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. 1. 2011. godine predviđeno je da se granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju svake godine podiže za dva meseca, sve do 2032. godine.

Dobrovoljni penzijski fondovi (DPF)  su sastavni deo našeg penzijskog sistem i omogućavaju pojedincima da sami, ili uz pomoć poslodavaca, štede i ostvare pravo na dopunsku, privatnu penziju. Uz to, postoji direktna veza između visine uplaćenog novca i buduće penzije.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8