Kontrola funcionisanja DPF-ova

Kontrola rada DPF-ova i društava koja njima upravljaju je višestepena,  eksterna i interna. Upravo iz raloga što je u pitanju izuzetno važan i relativno nov finansijski proizvod, kontrola njegove primene i razvoja je rigorozna. Ova kontrola se vrši putem zakona, Narodne banke Srbije, kastodi banke i investicionog i nadzornog odbora društva.
 
  1. ZAKON o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima utvrđuje ko i kako može da osnuje DPF, postavlja investiciona ograničenja, načela i kontrolu rada fondova, itd.
  2. NARODNA BANKA SRBIJE vrši superviziju rada društava i fondova i donosi podzakonska akta kojima bliže razrađuje zakonska rešenja.
  3. KASTODI BANKA je banka u kojoj se nalazi račun fonda i koja se stara da nalozi za investiranje društva koji su joj dostavljeni budu izvršeni isključivo ukoliko se kreću u zakonom i odlukama Narodne banke Srbije uspostavljenim okvirima za investiranje. 
  4. INVESTICIONI ODBOR usvaja investicioni program koji operativno sprovodi portfolio menadžer na osnovu striktnih procedura i naprednih tehnika kontrole rizika.

 

 

 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8