Naknade

Naknade koje naplaćuje društvo:

Naknada pri uplati penzijskog doprinosa obračunava se po stopi od 2,7% od vrednosti izvršene uplate. 

Izuzetno, za jednokratne i periodične uplate fizičkih lica od:

   · 50.000,00 do 399.999,99 dinara obračunava se po stopi od 0,5% od vrednosti izvršene uplate
   · 400.000,00 dinara i više ne naplaćuje se
 

Naknade plaća član fonda, a ukoliko član fonda nije i obveznik uplate, naknadu prilikom uplate penzijskih doprinosa plaća obveznik uplate (u slučajevima kada je uplatilac drugo fizičko lice, poslodavac, sindikat ili udruženje).

Naknada za upravljanje fondom iznosi 1,25% od godišnje obračunske neto vrednosti imovine fonda (obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno). Vrednost investicione jedinice fonda iskazana je po odbijanju naknade za upravljanje fondom, te se sredstva članova ne umanjuju naknadno za iznos naknade.

Naknada koju naplaćuje kastodi banka:

Naknada za prenos računa člana fonda u fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje obračunava se prema stvarnim troškovima prenosa.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8