Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 40,79% tržišnog učešća mereno vrednošću imovine.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 214.859 47,143.6
Generali Basic  50.018 12,854.1
Generali Index  5.376 1,561.7
Raiffaisen Future 39.321 5,715.2
Raiffeisen Euro Future 6.046 594.3
DDOR Garant Ekvilibrio 52.278 5,502.4
DDOR Garant Štednja 21.698 1,686.7
Dunav 90.884

19,229.2

Izvor: Statistički Aneks NBS za septembar 2022. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8