Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 41,78% tržišnog učešća mereno vrednošću imovine.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 222.553 55,594.2
Generali Basic  51.853 15,267.8
Generali Index  5.746 1,865.8
Raiffaisen Future 40.975 6,480.9
Raiffeisen Euro Future 7.540 799.9
DDOR Garant Ekvilibrio 51.322 5,798.5
DDOR Garant Štednja 23.478 2,155.3
Dunav 93.431

23,226.0

Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2024. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8