Tržišna pozicija Dunav fonda

Dunav dobrovoljni penzijski fond osnovan je 2007. godine i ima 41,26% tržišnog učešća mereno vrednošću imovine.

  Broj članova* Imovina u mln. din
Ukupno na tržištu 217.308 49,680.3
Generali Basic  50.599 13,530.7
Generali Index  5.523 1,717.8
Raiffaisen Future 39.979 5,917.3
Raiffeisen Euro Future 6.881 649.9
DDOR Garant Ekvilibrio 52.055 5,535.2
DDOR Garant Štednja 22.146 1,830.0
Dunav 90.923

20,499.3

Izvor: Statistički Aneks NBS za mart 2023. *Jedna osoba može biti član više fondova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8