Vesti

2.10.2023.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (30.09.2022. – 30.09.2023.) iznosi 10,32%, za poslednjih 5 godina (30.09.2018. - 30.09.2023.) iznosi 4,19%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.09.2023.) iznosi 7,00%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2023. iznosi 21.708.856.985,89 dinara.
10.07.2023.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (30.06.2022. - 30.06.2023.) iznosi 10,42%, za poslednjih 5 godina (30.06.2018. - 30.06.2023.) iznosi 4,36%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.06.2023.) iznosi 7,11%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2023. iznosi 21.502.160.342,15 dinara.
3.04.2023.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (31.03.2022. – 31.03.2023.) iznosi 3,12%, za poslednjih 5 godina (31.03.2018. - 31.03.2023.) iznosi 3,67%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.03.2023.) iznosi 6,93%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2023. iznosi 20.499.337.043,85 dinara.
30.01.2023.
Novi maksimalan neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.02.2023. godine iznosi 7.529,00 dinara.
4.01.2023.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.1.2022. - 31.12.2022.) iznosi 0,91%, za poslednjih 5 godina (1.1.2018. - 31.12.2022.) iznosi 3,17%, a od početka poslovanja (02.04.2007.- 31.12.2022.) iznosi 6,80%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2022. iznosi 19.729.135.800,50 dinara.
3.10.2022.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.10.2021. - 30.09.2022.) iznosi -0,03%, za poslednjih 5 godina (1.10.2017. - 30.09.2022.) iznosi 3,29%, a od početka poslovanja (02.04.2007.- 30.09.2022.) iznosi 6,79%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2022. iznosi 19.229.248.777,74 dinara.
1.07.2022.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.07.2021. - 30.06.2022.) iznosi 0,81%, za poslednjih 5 godina (1.07.2017. - 30.06.2022.) iznosi 3,48%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.06.2022.) iznosi 6,89%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2022. iznosi 19.112.808.907,15 dinara.
1.04.2022.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.04.2021. - 31.03.2022.) iznosi 3,87%, za poslednjih 5 godina (1.04.2017. - 31.03.2022.) iznosi 4,15%, a od početka poslovanja (02.04.2007.- 31.03.2022.) iznosi 7,18%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2022. iznosi 19.656.663.131,62 dinara.
21.02.2022.
Od 28.2.2022. godine, filijala Niš nalaziće se na novoj adresi: Nikole Pašića 32a.
31.01.2022.
Novi maksimalan neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.02.2022. godine iznosi 6.541 dinara.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8