Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. (Друштво)

Добило је дозволе за рад, организовање и управљање добровољним пензијским фондом 8. марта 2007. године, на основу решења Народне банке Србије број 4496 и 4495.

Дунав добровољни пензијски фонд има преко 90.000 чланова, а имовина фонда износи 19,1 милијарди динара (39,99% тржишног учешћа, јун 2022.).

ИМОВИНА

  • 19,6 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
  • 5,31% РАСТ ИМОВИНЕмар 2021./мар 2022.
  • 40,24% ТРЖИШНОГ УЧЕШЋА
  • ГОДИШЊА СТОПа ПРИНОСА на крају Q1 2022.: 3,87%

ЧЛАНОВИ

  • 90.000 ЧЛАНОВА
  • 63% Запослених преко послодаваца
  • 37% индивиДуалних чланова

ИСПЛАТЕ

  • 54.800 једнократних исплата
  • 7,2 МилијардИ динара вредност исплатА
  • 600 ПЕНЗИЈА
 

У друштву је запослено 41 професионалаца који раде у 7 продајних места широм земље.

Матични број друштва: 17411233.

Кастоди банка: OТП банка Србија а.д. Нови Сад, Трг Слободе 5, Нови Сад

Брокерско дилерско друштво: Dunav Stockbroker а.д., Коларчева 7/1, Београд

                                            Unicredit Bank Srbija а.д., Јурија Гагарина 12, Нови Београд

                                            Momentum Securities а.д., Футошка 1а, Нови Сад

Ревизорска кућа: KPMG д.o.o Београд, Булевар Милутина Миланковића 1Ј, Београд

Лице за заштиту података о личности: Биљана Владисављевић, 011 3036 410, biljana.vladisavljevic@dunavpenzije.com

МИСИЈА

Уз уважавање и потпуно разумевање потребе наших чланова за финансијски сигурним и достојанственим старењем, ми смо добровољни пензијски фонд који им помаже у мудром и одговорном планирању приватне пензије.

Такође смо партнер послодавцима у њиховим напорима да привуку, развију и мотивишу запослене кроз финансијску подршку у остваривању приватне пензије.

Као водећи добровољни пензијски фонд у Србији, са широком продајном мрежом и одговорним и професионалним инвестирањем поверених средстава, посвећени смо развоју и очувању дугорочних односа са нашим члановима и доприношењу њиховој, и добробити целокупне заједнице.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8