Оснивач

Једини оснивач друштва је Компанија Дунав осигурање, највећа кућа на тржишту осигурања у земљи, са традицијом дугом 140 година. Седиште Компаније је у Београду, улица Македонска бр. 4.

Као акционарско друштво за послове осигурања, реосигурања, саосигурања и осталих услуга у осигурању, једина је кућа на домаћем тржишту регистрована за све врсте осигурања.

Више од 80 врста имовинских, животних и обавезних осигурања закључује се у преко 600 продајних места широм Србије.

Брзина и флексибилност у раду, старосна и образовна структура запослених, стручно усавршавање кадрова, коришћење електронске опреме у свим фазама припреме и реализације осигурања, увођење нових врста и модуса осигурања, као и оно најважније - брза исплата штета у реалним износима, обезбеђује Компанији Дунав осигурање водећу позицију на домаћем тржишту осигурања.

Компанија Дунав осигурање је већински власник предузећа у саставу Дунав групе коју чине:

 

Схватајући значај корпоративне друштвене одговорности, Дунав осигурање улаже у бројне спортске колективе и појединце, културне, научне и уметничке пројекте.

Више информација можете наћи на адреси:
www.dunav.com

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8