Радне биографије кључних људи

Бранислав Трифуновић, извршни директор

Мастер инжењер менаџмента (Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду).

Професионално опредељење, марта 1992. године, почиње у финансијском сектору ангажманом у тадашњој Југобанци (данас НЛБ банка). Недуго затим своју професионалну каријеру посвећује осигурању, те је од 1993. до 2010. био запослен у ДДОР Нови Сад, Филијала Бачка Паланка радећи на различитим одговорним руководећим местима.

Од 2010. године био је запослен у Дунав осигурању, прво као Директор Главне филијале Сремска Митровица, а касније на позицији Директор продаје региона Север.

Од јан. – дец. 2014. године је био и члан Управног одбора Дунав банке, где је именован као представник већинског акционара Компаније Дунав осигурање.

Надзорним одбором Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом председавао је од августа 2017. године до именовања на функцију Извршног директора друштва, августа 2020. године.

Поседује дозволу Народне банке Србије за обављање послова информисања о чланству и пословању добровољног пензијског фонда од 2008. године.


Зоран Миливојевић,  директор сектора за финансије и рачуноводство

Дипломирани економиста (Економски факултет Универзитета у Београду).

Професионалну каријеру започео је у фирми Металсервис у одељењу набавке и продаје. Од 1996. До 2002. запослен је у фирми Делта М Београд као руководилац постпродаје и дилерске мреже на територији СЦГ. У том периоду је руководио и првим сервисно продајним објектом у власништву Делта М.

2003. године каријеру наставља у ревизорској кући Делоитте, где је активно учествовао у ревизији финансијских извештаја предузећа и осигуравајућих друштава:  ЈАТ, Genex, Имлек, Ц Маркет, Синтелон, НИС. Био је директно заслужан за имплементацију ПДВ-а и његов рачуноводствено-финансијски третман у системима као што су Тигар, Мобтел, Б92.

Од 2006. до новембра 2014. године запослен је у Дунав друштву за управљање ДПФ на позицији директора сектора за финансије и рачуноводство. Био је задужен за израду финансијских извештаја Друштва и Фонда, координацију рада са брокерском кућом, кастоди банком и Народном банком Србије. Био је члан је Инвестиционог одбора Друштва од 2007. до 2020. године.

Од децембра 2014. до августа 2020. обављао је дужност Извршног директора Дунав друштва за управљење добровољним пензијским фондом.

Учествовао је на бројним домаћим и иностраним форумима.


Иван Батиница, портфолио менаџер и Председник Инвестиционог одбора

Дипломирани менаџер банкарства (Факултет за финансије, банкарство и осигурање).

Има преко 12 година искуства на брокерским и asset management пословима на домаћем финансијском тржишту, као и преко 12 година трговачког искуства на глобалним финансијским тржиштима.

У брокерској кући „City Trust Securities“ радио на позицији брокера у трговању акцијама и краткорочним дужничким хартијама од вредности.

У брокерској кући „Dunav Stockbroker“ радио на позицијама брокера и аналитичара са главним задатком креирања портфолиа и активног управљања трговачким рачунима институционалних инвеститора. Од 2004. године имао једну од водећих улога у вођењу портфеља друштва за пензијско осигурање  „Дунав TBI“.

Поседује лиценцу Комисије за хартије од вредности Републике Србије за обављање делатности брокера и лиценцу и дозволу за обаваљање послова портфолио менаџера.

Од јуна 2007. године портфолио менаџер у Дунав друштву за управљање добровољним пензијским фондом.


Андрија Павловић, председник Надзорног одбора

Дипломирани економиста (Економски факултет Универзитета у Београду)

Каријеру је започео 2006. године у Генерали осигурању где је радио на пословима рачуноводства и инвестиционе анализе у оквиру сектора за Asset Management. У друштву за управљање инвестиционим фондовима Ерсте Инвест а.д. радио је на пословима портфолио менаџера и био је задужен управљање имовином отворених и приватних инвестиционих фондова. Поседује вишегодишње искуство у трговини хартијама од вредности на домаћем, регионалном и међународном финансијском тржишту.

Од 2010. године је запослен у Компанији Дунав осигурање, где тренутно обавља послове директора сектора за контролинг.

Поседује лиценцу Комисије за хартије од вредности Републике Србије за обављање послова портфолио менаџера.


Мила Павловић, члан Надзорног одбора

Дипломирани економиста (Економски факултет Универзитета у Београду).

Запослена је у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. од маја 1997. године, а у периоду од августа 2000. године до децембра 2017. године била јe шеф службе у чијој надлежности је било пласирање средстава Компаније, што подразумева широк спектар пословних активности које су, између осталог, везане и за тржиште финансијских инструмената.

Од 10.12.2017.године до 01.07.2020. године обављала је послове директора Сектора за финансијске пласмане у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. у чијој надлежности је пласирање средстава Компаније. У периоду од 01.07.2020. до 01.09.2020.године била је директор Сектора за Финансије у чијој надлежности су послови платног промета, обрачуна зарада и других накнада и обрачуна пореза и других доприноса. Од 01.09.2020. године до 1.11.2021. распоређена је на место координатора за финансијске пласмане у организационој јединици надлежној за пласирање средстава  Компаније, а затим на место менаџера где обавља најсложеније експертске послове у истој организационој јединици.

Била је и члан Инвестиционог одбора Компаније у периоду август 2006.г. - јул 2009.г., август 2010.г. - јануар 2013.г., новембар 2016. – септембар 2020.г, као и члан Комисије за ревизију Компаније од маја 2016. до децембра 2020. године.

Од фебруара 2018. до септембра 2020. године била је члан Одбора за управљање ризицима и солвентним капиталом Компаније  „Дунав осигурање“ а.д.о.

У периоду септембар 2007. до јула 2012. године била је члан Управног одбора БДД „Dunav Stockbroker“.

Поседује лиценцу Комисије за хартије од вредности Републике Србије за овлашћеног брокера.


Милорад Радић, члан Надзорног одбора

Дипломирани инжењер саобраћаја - мастер (Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду).

Запослен је у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. од 2009. године. Радио је, између осталих, на позицијама шефа службе за ливидацију штета, ликвидатора сложених штета, шефа службе за накнаду штета моторних возила.

Послове директора Центра за накнаду штета Регион Север обављао је у периоду од 2016. до 2022. године, када прелази на позицију директора Дирекције за накнаду штета.

Судски вештак за област саобраћај, транспорт, безбедност.

Говори енглески и руски језик.


Алекса Аксентијевић, члан Надзорног одбора

Дипломирани економиста – Мастер (Економски факултет, Универзитет у Београду)

Запослен је у компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. од 2013. године у продаји неживотних осигурања у интерној продајној мрежи где се бавио директним каналима продаје, шалтерском продајом и банкоосигурањем.

2016. године прелази на позицију Специјалисте у оквиру Сектора за продају осигурања путем посредника-брокера.

2017. године постаје директор Главне филијале осигурања у Обреновцу, а 2018. године именован је за директора Главне филијале осигурања Београд 1.

Од 2020. године обавља послове Координатора продаје осигурања за Регион Београд.

Говори енглески и немачки језик.

 

Тања Јовишић, члан Надзорног одбора

Дипломирани економиста (Економски факултет, Универзитет у Новом Саду)

Запослена је у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. од марта 2001. године где је радила на пословима рачуноводства и финансијског извештавања у служби за рачуноводство, затим шефа службе за капитал, па координатора у сектору за рачуноводствене послове и финансијско извештавање.

Од септембра 2014. године до јуна 2015. године обављала је послове директора Финансијске функције и члана Извршног одбора Компаније у периоду од септембра 2014. до маја 2016. године.

Након тога, обављала је послове саветника у Кабинету, затим координатора за праћење рада зависних правних лица и шефа службе за провизије у Финансијској функцији.

Упоредо са наведеним задужењима, искуство је стекла и као члан пројектних тимова за имплементацију софтвера Навигатор, САП, БИ модул, затим пројеката Солвентност II и електронско пословање.

Од октобра 2014. до јуна 2016. била је члан Управног одбора друштва „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, Република Српска. Од јануара 2015. до септембра 2016. године била је члан Управног одбора Београдске берзе а.д. Београд и члан Надзорног одбора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд у периоду од септембра 2016. до маја 2019. године.

Почев од фебруара 2022. године, члан је Инвестиционог одбора Компаније.

Од децембра 2021. године директор је Сектора за послове рачуноводства и финансијско извештавање.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8