Чланство преко послодавца

ЧЛАНСТВО УЗ ИЛИ ПРЕКО ПОСЛОДАВЦА

Поред индивидуалног чланства у фонду на основу личних уплата, запослени могу будућу пензију да стекну или увећају и тако што ће послодавац уплаћивати доприносе на њихов индивидуални рачун. У нашем фонду 60% чланова управо су запослени у чију корист послодавци, поред обавезних доприноса у ПИО фонд, уплаћују и доприносе за приватну пензију. Вишеструки су разлози којим се послодавци руководе приликом доношења одлуке да на овај начин подрже запослене, а најважнији су:

  • Пореске олакшице: уплате пензијских доприноса од стране послодавца до 8.101,00 динара по запосленом ослобођене су плаћања пореза на зараде, као и доприноса за обавезно социјално осигурање.
  ТРОШАК ЗАРАДА ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС
1 Нето износ 8.101,00 8.101,00
2 Бруто износ I (neto/0,701) 11.556,35 -
3 Доприноси на терет запосленог 19,9% (2)x19,9% 2.299,71  
4 Порез на зараде 10% (2)x10% 1.155,64  
5 Доприноси на терет послодавца 15,15% (2x15,15%) 1.750,79  
6 Бруто II износ  (2+5) 13.307,14 8.101,00
7 Додатни трошак u % 64,27% 0%

 

  • Друштвено одговорно пословање: послодавац спроводи модеран и ефикасан социјални програм у организацији, показујући бригу о најзначајнијем сегменту пословања - запосленима. Запослени су растерећени бриге о, не само својој, већ и финансијској будућности своје породице.
  • Конкурентност послодавца: обезбеђујући својим запосленима додатни извор прихода у старости, послодавци истовремено постају конкурентнији на тржишту рада за нове кадрове, а обезбеђују мотивисаност и лојалност постојећих.
  • Различити модалитети уплате: уплате могу бити у апсолутном износу или проценту од зараде, а менаџмент је у могућности да поједине групе запослених додатно награди кроз уплату квалитетнијих доприноса.

УГОВОР О ПЕНЗИЈСКОМ ПЛАНУ -  Преузмите правилник

Закључују послодавац и Дунав друштво. Да би се пензијски план организовао, потребно је да послодавац као организатор плана:

  1. донесе одлуку о организовању пензијског плана
  2. закључи уговор о пензијском плану са друштвом
  3. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике изда сагласност на уговор о пензијском плану.

Послодавац је у обавези да свим запосленима  понуди једнаке услове за чланство у пензијском плану, а другим пензијским планом може да обухвати одређене групе запослених под специфичним условима. Запослени може да одбије чланство које ни у ком случају не може бити услов за запошљавање или чланство у синдикату или удружењу. Члан пензијског плана истовремено је и члан фонда, а уколико му престане радни однос код послодавцца, у могућности је да остане члан фонда или пренесе индивидуални рачун у други фонд.

Послодавац је дужан да сваког запосленог обавести:

  • о условима пензијског плана
  • о добијању сагласности Министарства на уговор у пензијском плану
  • о престанку његовог чланства у пензијском плану.

Такође, послодавац је дужан да обавести друштво о престанку радног односа односно смрти запосленог/члана пензијског плана. Уколико послодавац намерава да распусти пензијски план, о томе обавештава чланове, друштво и министарство, најмање три месеца пре планираног распуштања.

УГОВОР О ЧЛАНСТВУ С ОБВЕЗНИКОМ УПЛАТЕ

Закључују запослени и Дунав друштво, а послодавац се јавља као уплатилац доприноса. У овом случају процедура је знатно поједностављена у односу на закључење уговора о пензијском плану.

Без обзира за који се уговор послодавац одлучи, ужива исте пореске олакшице, док су чланови фонда увек запослени, уплате се врше на њихове индивидуалне рачуне и они су искључиви власници уплаћених средстава.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8