Кодекс пословне етике

Групација друштава за управљање добровољним пензијским фондом је 14. јуна 2010. године донела Кодекс пословне етике.

Кодекс је донет у циљу промовисања етичког поступања и добрих пословних обичаја, јачања професионалног односа и одговорности према члановима, као и узајамног поверења и подизања општег нивоа пословања и партнерске сарадње.

Преузмите кодекс пословне етике

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8