Основне разлике између ПИО фонда и ДПФ-а

Добровољни пензијски фондови чине „трећи стуб" пензијског система, док ПИО фонд представља „први стуб". Штедњом у добровољним фондовима остварују се приходи у старости као допуна државној пензији. Иако приватна и државна пензија имају исти циљ - обезбеђивање финансијске сигурности грађана у периоду када престану да буду радно активни, постоје бројне разлике у начину на који се оне остварују и ко може да их оствари.


Основне разлике између државног, ПИО фонда и недржавног ДПФ-а:

ПИО ДПФ
 • Прикупљени пензијски доприноси осигураника аутоматски се исплаћују пензионерима (осигураник и пензионер нису иста лица)
 • Минимална и максимална пензија су одређене законом
 • Прекид у уплати доприноса утиче на  остваривање права на пензију
 • Доприноси се уплаћују месечно
 • Доприноси су везани за висину зараде  односно проценат од висине зараде
 • Уплаћени доприноси се евидентирају на индивидуалном рачуну члана са ког ће му бити исплаћивана пензија, а до тада се инвестирају и увећавају за остварен принос
 • Износ пензије је директно везан за висину уплаћених средстава, дужину уплата и принос
 • Начин и динамику примања пензије бира члан
 • Прекид у уплатама ни на који начин не умањује права чланова
 • Члан бира динамику уплата а могуће су и једнократне уплате
 • Минимални допринос у Дунав фонду износи 1.000 динара, а једном уплаћен износ може да се мења када год то члан одлучи
 • Уплате до 8.101 динара преко административне забране ослобођене су пореза на зараде од 10%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8