Пореске олакшице

У циљу подршке и подстицаја развоја штедње за старост, држава је увела одређене пореске и друге олакшице како за послодавце тако и за појединце.

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ:

Уплате послодаваца у добровољни пензијски фонд до 7.529 динара по запосленом, ослобођене су пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање.

У табели је дат упоредни приказ трошкова које сноси послодавац уколико 7.000 динара уплати у ДПФ или за исти износ повећа зараду запосленог:

  ТРОШАК ЗАРАДА ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС
1 Нето износ 7.000 7.000
2 Бруто I износ (1)/0,701 9.985,73 -
3 Доприноси на терет запосленог 19,9%: (2)x19,9% 1.987,16  
4 Порез за зараде 10%: (2)x10% 998,57  
5 Доприноси на терет послодавца 15,15%: (2)x15,15% 1.512,84  
6 Бруто II износ  (2+5) 11.498,57 7.000
7 Додатни трошак u % 64,27% 0%Из приказа се јасно види финансијска предност уплате у ДПФ за послодавца,  с обзиром на одсуство додатних трошкова који, у случају повећања зараде износе 64,27%.

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ:

Грађани су такође стимулисани да штеде за старост с обзиром да су уплате у ДПФ до 7.529 динара извршене путем административне забране ослобођене пореза на зараде (10%).

У табели је приказан пример уштеде уколико члан уплаћује доприносе путем административне забране:

УПЛАТА (ДИН.) ПОРЕЗ (%) ОЛКАШИЦЕ (ДИН.) ГОДИШАЊА УШТЕДА (ДИН.)
7.529,00 10% 752,90 9.034,80

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8