Пореске олакшице

У циљу подршке и подстицаја развоја штедње за старост, држава је увела одређене пореске и друге олакшице како за послодавце тако и за појединце.

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ:

Уплате послодаваца у добровољни пензијски фонд до 6.541 динара по запосленом, ослобођене су пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање.

У табели је дат упоредни приказ трошкова које сноси послодавац уколико 6.000 динара уплати у ДПФ или за исти износ повећа зараду запосленог:

  ТРОШАК ЗАРАДА ПЕНЗИЈСКИ ДОПРИНОС
1 Нето износ 6.000 6.000
2 Бруто I износ (1)/0,701 8.559,20 -
3 Доприноси на терет запосленог 19,9%: (2)x19,9% 1.703,28  
4 Порез за зараде 10%: (2)x10% 855,92  
5 Доприноси на терет послодавца 16,15%: (2)x16,15% 1.382,31  
6 Бруто II износ  (2+5) 9.941,51 6.000
7 Додатни трошак u % 65,69% 0%

Напомена: проценат је апроксимативан и зависи од висине зараде и неопорезивог дела зараде.

Из приказа се јасно види финансијска предност уплате у ДПФ за послодавца,  с обзиром на одсуство додатних трошкова који, у случају повећања зараде износе 65,59%.

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ:

Грађани су такође стимулисани да штеде за старост с обзиром да су уплате у ДПФ до 6.541 динара извршене путем административне забране ослобођене пореза на зараде (10%).

У табели је приказан пример уштеде уколико члан уплаћује доприносе путем административне забране:

УПЛАТА (ДИН.) ПОРЕЗ (%) ОЛКАШИЦЕ (ДИН.) ГОДИШАЊА УШТЕДА (ДИН.)
6.541,00 10% 654,10 7.849,20

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8