Приноси

Приноси Дунав фонда од почетка пословања, у последњих 12 месеци и 5 година.

ГОДИШЊЕ СТОПЕ ПРИНОСА ОД ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА
06/08 0.14%
09/08 -4.71%
12/08 -2.87%
03/09 -0.93%
06/09 1.38%
09/09 3.52%
12/09 3.55%
03/10 4.04%
06/10 4.51%
09/10 4.74%
12/10 5.08%
03/11 5.37%
06/11 5.50%
09/11 5.18%
12/11 5.56%
03/12 6.07%
06/12 6.08%
09/12 6.15%
12/12 6.91%
03/13 7.58%
06/13 7.82%
09/13 7.81%
12/13 7.94%
03/14 7.99%
06/14 8.29%
09/14 8.39%
12/14 8.37%
03/15 8.56%
06/15 8.58%
09/15 8.50%
12/15 9.24%
03/16 9.05%
06/16 9.02%
09/16 8.87%
12/16 8.90%
03/17 8.73%
06/17 8.59%
09/17 8.50%
12/17 8.54%
03/18 8.44%
06/18 8.35%
09/18 8.25%
12/18 8.22%
03/19 8.34%
06/19 8.07%
09/19 8.07%
12/19 8.10%
03/20 7.58%
06/20 7.48%
09/20 7.46%
12/20 7.52%
03/21 7.44%
06/21 7.35%
09/21 7.28%
12/21 7.22%
03/22 7.18%
06/22 6.89%
09/22 6.79%
12/22 6.80%
03/23 6.93%
06/23 7.11%
09/23 7.00%
12/23 7.02%
03/24 7.09%

 

СТОПЕ ПРИНОСА У ПОСЛЕДЊИХ 12 МЕСЕЦИ

  31.03. 30.06. 30.09. 31.12.
2008.   1.44% -9.59% -5.83%
2009. -0.78% 3.45% 17.56% 15.84%
2010. 14.63% 11.76% 7.93% 9.40%
2011. 9.45% 8.88% 6.67% 7.40%
2012. 9.05% 8.48% 10.74% 13.69%
2013. 15.12% 17.05% 17.70% 13.08%
2014. 9.40% 10.91% 12.94% 11.23%
2015. 12.64% 10.67% 9.20% 16.26%
2016. 13.00% 12.76% 12.04% 5.91%
2017. 5.93% 4.71% 5.05% 5.10%
2018. 5.55% 5.87% 5.66% 4.80%
2019. 7.27% 4.99% 6.01% 6.80%
2020. -1.18% 0.33% 0.05% 0.38%
2021. 4.93% 5.28% 5.16% 3.08%
2022. 3.87% 0.81% -0.03% 0.91%
2023. 3.12% 10.42% 10.32% 10.45%
2024. 9.81%      

 

ГОДИШЊЕ СТОПЕ ПРИНОСА У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА

  31.03. 30.06. 30.09. 31.12.
2019. 8.84% 7.76% 7.56% 7.69%
2020. 6.03% 5.68% 5.71% 4.57%
2021. 4.59% 4.34% 4.33% 4.01%
2022. 4.15% 3.48% 3.29% 3.17%
2023. 3.67% 4.36% 4.19% 4.25%
2024. 4.15%      

Напомена: остварени приноси нису гаранција будућих резултата и не пружају потпуну информацију о успешности фонда.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8