Регистар добровољних пензијских фондова

Списак друштава за управљање добровољним пензијским фондовима и регистар добровољних пензијских фондова налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије.

https://nbs.rs/sr_RS/finansijske-institucije/penzijski-fondovi/index.html

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8