Функционисање ДПФ-ова

Добровољни пензијски фондови функционишу на принципу индивидуалних рачуна и капитализоване штедње. Пензијске доприносе у фонд може да уплаћује:

  • послодавац за запослене
  • појединац за себе или друге (нпр. супружника, дете или било кога другог)
  • синдикат или удружење грађана за чланове
  • заједно и послодавац/синдикат/удружење и појединац

Без обзира ко врши уплате у фонд, члан је увек појединац и он је искључиви власник уплаћених средстава.

Уплаћена средства евидентирају се на индивидуалном рачуну члана и постају имовина фонда. Уносећи добијене јединствено корисничко име и шифру у одговарајућа поља у делу ове интернет презентације означене “САМО ЗА ЧЛАНОВЕ” , члан има могућност  директног и непрекидног он лине приступа свом рачуну.

Имовина фонда се инвестира у законом прописане инструменте и мења за остварену стопу приноса од инвестирања. Самим тим мења се и износ средстава на индивидуалном рачуну сваког члана.

Када се остваре услови, акумулирана средства са индивидуалног рачуна по избору члана се исплаћују као:

  • једнократна исплата до 30% акумулираних средстава, а остатак на изабрани временски период
  • програмирана исплата  на изабрани временски период не краћи од годину дана (пензија на одређени рок)
  • доживотни ануитет (доживотна пензија)
  • комбинација ових начина коју члан изабере

Шема: Од уплате доприноса до исплате приватне пензије

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8