Дунав фонд калкулатор пензија

Дунав фонд калкулатор пензија

Унесите жељене: месечни пензијски допринос, период уплате, накнаду, просечну стопу приноса и период исплате.

Калкулатор пензија - Месечне уплате
Месечни пензијски допринос дин.
Период уплате (могућност уплата до 70-е године живота) год.
Накнада (проценат од уплаћеног доприноса) %
Просечна стопа приноса (на годишњем нивоу) %
Акумулирана сума дин.
Период исплате год.
Просечна месечна програмирана исплата дин.
 
Калкулатор пензија - Једнократна уплата
Једнократна уплата дин.
Дужина чланства у фонду год.
Накнада (проценат од уплаћеног доприноса) %
Просечна стопа приноса (на годишњем нивоу) %
Акумулирана сума дин.
Период исплате год.
Просечна месечна програмирана исплата дин.
 
 
Напомена:
Износи акумулираних сума и просечних месечних програмираних исплата израчунавају се на основу параметара које корисник сам одређује. Дати приноси и износи нису гаранција будућих резултата.

У случају једнократних и периодичних уплата физичких лица наканда приликом уплате износи 0,5% за доприносе од 50.000 – 399.999 динара, док се за износе преко 400.000 динара накнада НЕ НАПЛАЋУЈЕ.


Накнаде:
накнада приликом уплате пензијског доприноса – у висини 2,7% од вредности извршене уплате;
накнада за управљање фондом – у висини 1,25% од годишње вредности имовине фонда;
накнада за пренос рачуна члана добровољног пензијског фонда у фонд којим управља друго друштво за управљање - према стварним трошковима преноса.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8