Структура имовине и чланова на 30.06.2023.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

Обвезнице РС
76.62%
Акције 17.36%
Депозити и новчани рачуни
5.32 %
Инвестиционе јединице инвестиционих фондова 0.70%

 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА

ЕУР 13%
УСД 0%
РСД 87%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8