Структура имовине и чланова на 30.09.2022.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

Обвезнице РС
77.32%
Акције 16.31%
Депозити и новчани рачуни
6.37 %

 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА

ЕУР 4%
УСД 0%
РСД 96%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8