Структура имовине и чланова на 30.09.2023.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

Обвезнице РС
72.23%
Акције 16.93%
Депозити и новчани рачуни
10.13 %
Инвестиционе јединице инвестиционих фондова 0.71%

 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА

ЕУР 14%
УСД 0%
РСД 86%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8