Структура имовине и чланова на 31.03.2022.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

Обвезнице РС
71.64%
Акције 23.64%
Депозити и новчани рачуни
4.72 %

 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА

ЕУР 3%
УСД 0%
РСД 97%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8