Структура имовине и чланова на 31.12.2022.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

Обвезнице РС
78.97%
Акције 17.05%
Депозити и новчани рачуни
3.98 %

 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА

ЕУР 4%
УСД 0%
РСД 96%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8