Структура имовине и чланова на 31.12.2023.

СТРУКТУРА ИМОВИНЕ

Обвезнице РС
57.58%
Акције 17.15%
Депозити и новчани рачуни
24.57 %
Инвестиционе јединице инвестиционих фондова 0.70%

 

ВАЛУТНА СТРУКТУРА

ЕУР 14%
УСД 0%
РСД 86%

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8