Вести

21/05/2024
Дунав друштво победник је категорије „Најбоље друштво за управљање пензијским фондом у Србији за 2024. годину“ (“Best Pension Fund Management Company Serbia 2024“) у избору Finance Derivative Magazine, глобалног пословног и финансијског магазина који се издаје у Холандији.
02/04/2024
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (31.03.2023. - 31.03.2024.) износи 9,81%, за последњих 5 година (31.03.2019. - 31.03.2024.) износи 4,15%, а од почетка пословања (02.04.2007. - 31.03.2024.) износи 7,09%. Нето имовина фонда на дан 31.03.2024. износи 23.225.993.551,68 динара.
29/01/2024
Нови максималан неопорезиви износ пензијског доприноса од 01.02.2024. износи 8.101 динара (Сл. гласник РС, бр. 6/2024).
03/01/2024
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (31.12.2022. - 31.12.2023.) износи 10,45%, за последњих 5 година (31.12.2018. - 31.12.2023.) износи 4,25%, а од почетка пословања (02.04.2007. - 31.12.2023.) износи 7,02%. Нето имовина фонда на дан 31.12.2023. износи 22.349.337.635,56 динара.
02/10/2023
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (30.09.2022. - 30.09.2023.) износи 10,32%, за последњих 5 година (30.09.2018. - 30.09.2023.) износи 4,19%, а од почетка пословања (02.04.2007. - 30.09.2023.) износи 7,00%. Нето имовина фонда на дан 30.09.2023. износи 21.708.856.985,89 динара.
10/07/2023
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (30.06.2022. - 30.06.2023.) износи 10,42%, за последњих 5 година (30.06.2018. - 30.06.2023.) износи 4,36%, а од почетка пословања (02.04.2007. - 30.06.2023.) износи 7,11%. Нето имовина фонда на дан 30.06.2023. износи 21.502.160.342,15 динара.
03/04/2023
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (31.03.2022. - 31.03.2023.) износи 3,12%, за последњих 5 година (31.03.2018. - 31.03.2023.) износи 3,67%, а од почетка пословања (02.04.2007. - 31.03.2023.) износи 6,93%. Нето имовина фонда на дан 31.03.2023. износи 20.499.337.043,85 динара.
30/01/2023
Нови максималан неопорезиви износ пензијског доприноса који ступа на снагу 1.02.2023. године износи 7.529 динара.
04/01/2023
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (1.1.2022.- 31.12.2022.) износи 0,91%, за последњих 5 година (1.1.2018.- 31.12.2022.) износи 3,17%, а од почетка пословања (02.04.2007.- 31.12.2022.) износи 6,80%. Нето имовина фонда на дан 31.12.2022. износи 19.729.135.800,50 динара.
03/10/2022
Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (1.10.2021.- 30.09.2022.) износи -0,03%, за последњих 5 година (1.10.2017.- 30.09.2022.) износи 3,29%, а од почетка пословања (02.04.2007.- 30.09.2022.) износи 6,79%. Нето имовина фонда на дан 30.09.2022. износи 19.229.248.777,74 динара.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8