Branislav Trifunović novi Izvršni direktor Dunav DUDPF

1.09.2020.

Branislav Trifunović, master inženjer menadžmenta, preuzeo je funkciju Izvršnog direktora Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.
Gospodin Trifunović je na novu dužnost stupio krajem avgusta sa pozicije Direktora prodaje regiona Sever Kompanije Dunav osiguranje i Predsednika Nadzornog odbora Dunav DUDPF.
Novi izvršni direktor 1992. godine profesionalno opredeljenje počinje u finansijskom sektoru angažmanom u tadašnjoj Jugobanci (danas NLB banka). Nedugo zatim profesionalnu karijeru posvećuje osiguranju, te je od 1993. do 2010. bio zaposlen u DDOR Novi Sad, Filijala Bačka Palanka radeći na različitim odgovornim rukovodećim mestima.
Od 2010. godine bio je zaposlen u Dunav osiguranju, prvo kao direktor Glavne filijale Sremska Mitrovica, a zatim na poziciji Direktora prodaje regiona Sever.
Tokom 2014. godine bio je član Upravnog odbora Dunav banke, gde je imenovan kao predstavnik većinskog akcionara, Kompanije Dunav osiguranje.
Nadzornim odborom Dunav DUDPF predsedavao je od avgusta 2017. Godine do imenovanja na funkciju Izvršnog direktora društva, avgusta 2020. godine.
Poseduje dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu i poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda od 2008. godine.
Dunav dobrovoljni penzijski fond ima 88.000 članova i imovinu vrednu 18 milijardi dinara (38,91% tržišnog učešća). Iz fonda je isplaćeno preko 48.000 jednokratnih isplata u vrednosti od preko 5 milijardi dinara, a redovno se isplaćuje 654 penzija.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8